کت و شلوار آدمی

 

کت و شلوار آدمی

کت و شلوار آدمی  

نزدیک سال نو که می شود و کهنه ها دل آزار می شوند "آدمی" که ما باشیم، به خروش می آییم که از سر تا ته را عوض کنیم. و از ردیف آدمها، گوی سبقت را برباییم.

اما چون نگاه به جیب خودمان می کنیم و از اقتصاد داخلی و تولید ناخالص خودمان خبر طبقه بندی شده داریم، بدون اینکه کسی را خبر دار کنیم در هر سال، یک جای خودمان را حوّل حالنا می کنیم.

امسال را در برنامه تنظیم شده ی چندین ساله ی خود، سال عوض کردن کت و شلوار گذاشته ایم.

راه راه بودنش و یا چهارخانه بودنش چندان فرقی ندارد. فقط کت و شلوار باشد.

اما می باید داخلی باشد که نان برساند به چندین و چند تولیدی. شب عیدی بتوانند خرج و برج خود را تنظیم کنند.

با این عمل خدا پسندانه یک تیر بر دو هدف می زنیم. هم خودمان را با کت و شلوار متشخص کرده ایم، هم به بندگان خدا خیاط های از جان گذشته و زیاد اهل بخیه، بها داده ایم و سفره اشان را چراغان کرده ایم.

مدام در بین خودشان از کت و شلوار ما خواهند گفت و هی به جانمان دعا خواهند کرد. هرچند برای فرق گذاشتن بین دعا و نفرین باید یک کلاس فشرده برای این بندگان خدا گذاشت که انشاالله عاقبت به خیر شوند و به خاطر یک کت و شلوار ناقابل آدمی، مدااام سوزن نزنند، غیر جای خودش.  عزت زیاد!

آدمی

دیدگاه کاربران