کمی دورتر از این حوالی

 

کمی دورتر از این حوالی

کمی دورتر از این حوالی  

 

بوی بهار نارنج در حیاط خانه ی پدری پیچیده است. اگر اندکی در این شلوغی صدا، گوشَت را به سمت درختان کُنارِ کنارِ حوض نقاشی نگه داری، چقدر آوای ربنا تا عمق جانت می نشیند. سر، که برگردانی به بالای حیاط، پیرمرد را خواهی دید که شاه مقصود به دست، نگاه به افق دوخته است و لبانش همنفس شده است با عطر شکوفه های بهاری.

ماهی های قرمز به رقص آمده اند. خوب که نگاه کنی می بینی باله ها را مدام به قنوت می گیرند.

باد می چرخد و از فراق، مدام آه می کشد و نوازش می کند گیسوان مجعد یار را که گلنار به دست، از گوشه آسمان، خود را نشان می دهد. و تو دست می جنبانی به آن سمت، نگاهت می ماند به حرکت ابرها که چون صفحه ی نقره کوب به یادت می آورد آنچه بر خانه پدری و اهالی آن گذشته است. قلبت سر فرود می آورد در پیشگاه مردان و زنانی که برای نلرزیدن، پایه های خانه ی قامتشان، سرو جاوید شد و ستون ماندگار. سلاااام بر سروستان.

ابرها هنوز دارند می روند اما خاطرات سالهای صداقت را نمی برند. درنگ کنی، آسمان صاف و آبی خواهد شد و خورشید خواهد تابید. تو نباید چشم را به جای بی آفتاب برگردانی.

یاد مردان و زنان هنرمندی که مدام چشم به روشنی دوخته بودند و اکنون خود به نور پیوسته اند در این پر مسیری و کج راهه ها، برای ما، کهکشان راه شیری می تواند باشد.

کسانی هستند هنوز که در جاده های تاریک، سرد و وحشت زا، چراغ گرم امید آفرین هستند. نکو داشت اینان نیز، نجات خویش است.

صدای پیر مرد که تو را به یک استکان چای سبز دعوت می کند از آسمان، جدایت می کند و باز به زمین وصلت می کند. دستان پدر که چای را جلو نوه گرفته است فیروزه رنگ شده است از انعکاس خاتم فیروزه اش.

در باغچه، پیچک های خوش آب و رنگ بیشتر از سبزی های دیگر به چشم می آیند و برای رسیدن به نور، مدام خود را بالا می کشند و تاب می خورند به تنه ی درختان نارنج.

اگر جوانه ها جوانی نکنند و نبالند، دل باغبان به چه خوش باشد؟ باغبان دلشاد می شود که خاری به تازه رسته ای نتازد و دستانش سپر است برای این تاختن.

"آدمی" استکان خالی را که زمین می گذارد، بهار آمده است و آغاز تحول است. تازه نشوی و تازگی را ارج نگذاری در کهنگی خواهی ماند و تنها خواهی ماند.

دعای خیر،  رسیدن به این نو شدن است که دعای شورای انجمن نمایش استان است برای همه ی نازدانه ها.

سال جدید برای همه ی هم خانه ای ها پر از شادکامی و زندگی باشد. عزت زیاد.

 

آدمی

دیدگاه کاربران