گزارش تصویری نمایش زری سلطان

به کارگردانی : جعفر دل دل  

عکس ها : ریحانه خواجه منصوری،عزیزه شریفی

دیدگاه کاربران